58 37 22 11 / 58 37 18 90

Vores telefoner lukker 30 min før klinikkens lukketid.

Book en tid

Klager

Du kan sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, som du har modtaget hos en privat praktiserende tandlæge.

Sundhedsfaglig behandling omfatter:

· Undersøgelse, diagnose og behandling

· Information om og samtykke til behandling

· Journalføring

· Sundhedspersoners tavshedspligt

På siden "KLAG OVER EN BEHANDLING" finder du yderligere information om:

· Hvordan du klager

· Hvis du er fritaget fra det digitale klageskema

· Hvis du klager på vegne af en anden

· Forældelsesfrister

· Forskel på Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Disse emner gælder uanset, om du klager over en tandbehandling eller en anden sundhedsfaglig behandling. Derfor har vi samlet informationen på én side.

https://stpk.dk/borgere/klag-over-en-behandling/tandbehandlinger/

Top