58 37 22 11 / 58 37 18 90

Vores telefoner lukker 30 min før klinikkens lukketid.

Book en tid

Efter kirurgi

Det er vigtig, at såret lades helt i ro på selve operationsdagen og dagen efter. Undgå fødeindtagelse og rygning de første 2-3 timer efter operationen, derudover kun flydende eller helt blød kost de første 2 dage.

Smerter
De normale smerter skulle være overstået efter det første døgn, og blot efterlade den for operationssår normale ømhed. Specielt efter visdomstandoperation anbefales det, at såret lades i absolut ro de første 2 dage, da der ellers kan fremprovokeres nogle specielle eftersmerter, som er ret ubehagelige (“dry socket”).

Mundhygiejne
På operationsdagen bør tandbørstning undgås. Dagen efter børstes med forsigtighed og ikke i den opererede side. De følgende dage børstes bedst muligt under hensyntagen til ømhed og hævelse. men allerede fra operationsdagen anbefales at skylle munden 2 gange dagligt med ca. 10 ml. af det udleverede 0,1% klorhexidin i ca. 1 minut. Dette vil fremme mundhygiejnen væsentligt. Skylningen fortsættes i 1 uge.

Blødning
Der vil i de følgende dage kunne forekomme en smule siveblødning, som sædvanligvis ikke kræver nogen behandling. For at mindske risikoen for blødning, bør hovedet den første dag holdes højt. Læg en ekstra pude under hovedet om natten. Undgå endvidere legemlige anstrengelser. Indtræder der derimod kraftige blødninger, standses denne ved, at man anbringer en eller flere (af de udleverede) vatruller over såret – og bider fast sammen i en halv time. HUSK AT IAGTTAGE STØRST MULIG RENLIGHED! Hjælper dette ikke, gentages behandlingen. Hvis det imidlertid efter 3-4 forsøg ikke har hjulpet, bør man søge tandlæge – også udenfor normal åbningstid.

Hævelse
Der vil i de følgende dage kunne forekomme nogen hævelse i den opererede side og evt. et “blåt mærke”. Dette re en normal reaktion på operationen, og kræver ingen behandling. Hævelsen svinder i løbet af 4 dage. Hævelsen kan mindskes ved at lægge koldt omslag (ispose) på kinden den 1. dag. To dage efter kan der gives moderat varme i form af varmelampe eller et uldent tørklæde.

Top